Hakkımızda

“Kayık” grubunun kuruluş amacı, tekne üretim sanayinde ahşap malzemenin hak ettiği değeri kendisine geri kazandırmaktır.

KURULUŞ AMACI

KAYIK grubunun kuruluş amacı, tekne üretim sanayinde ahşap malzemenin hak ettiği değeri kendisine kazandırmak ve Türkiye’deki değerli ahşap el işçiliği ve bilgi birikimini dünyada tanıtarak “Geleneksel ve Modern Türk Ahşap Teknesi’ni” saygın bir marka haline getirip ülkeler arası işbirliklerini arttırmaktır.

HEDEFLER

Amaçlarımızı gerçekleştirmek için;
– Üretim kalitesini arttırmak için sanayicilerimize eğitimler vermeyi, teknik seminerler düzenlemeyi ve üretim standartlarını belirlemeyi,
– Çeşitli gezi/tanıtım faaliyetleri düzenlemeyi,
– Yurtiçinde veya yurtdışında düzenlenmekte olan ahşap tekne yarışlarına katılmayı; yurtiçindekilerin tanınırlığını ve bunlara katılımı arttırmayı, farklı bölgelerde de düzenlenmesini sağlamayı; yurtdışındakilerde de Türk teknelerinin bilinirliğini arttırmayı,
– Yurdumuzda bulunan yerli ve yabancı yapımı eski tekneleri restore etmeyi,
– Türkiye topraklarının ve Türkiye’nin denizcilik tarihini araştırıp güvenilir bir kaynak oluşturulmasına katkıda bulunmayı,
– Sosyal, görsel ve yazılı medyada aktif bir şekilde yer almayı,
– Benzeri faaliyetlerde bulunmayı,
– Ve tüm bu faaliyetleri yıl içinde değişik dönemlerde tekrarlamayı planlıyoruz.

Farkındalık:
Geleneksel ve Modern Türk Ahşap Teknesi’ni tanıtmak ve bu ürünün toplum bilincinde daha yüksek bir yere sahip olması için çalışmak.

“Kayık” Güvencesi:
Asgari Standardizasyon ve Sertifikasyon Programları oluşturmak. “Kayık”ı bir marka ve bir güven unsuru haline getirmek.

Danışmanlık:
Ahşap tekne alımı ve restorasyonu konularında danışmanlık hizmetleri sunmak.

Araştırma:
Anadolu ahşap tekne tarihine ilişkin araştırmalar yürütmek, yayın/ sempozyum/ seminerler düzenlenmek .

Arşivleme:
Ahşap tekne sektörüne mahsus arşivlerinin oluşturulmasını ve bu arşivlerin bakımını sağlamak.